Galerija

APARTMANSKI OBJEKAT, Jahorina

REKONSTRUKCIJA I RESTAURACIJA, Stara džamija, Rujnica, Zavidovići

OBRAZOVNA USTANOVA, Lužani, Ilidža

STUDENTSKI DOM "IZVOR NADE", Butmir, Ilidža

PARKING, GARAŽE, Babin do, Bjelašnica

APARTMANI I GARAŽE "GOVZA2", Babin do, Bjelašnica

POSLOVNI OBJEKAT, Ilidža, Sarajevo

POSLOVNI OBJEKAT-APARTMANI, Bjelašnica

POSLOVNO-STAMBENI OBJEKAT, Breka, Sarajevo

POSLOVNI OBJEKAT, Hamdije Kreševljakovića, Sarajevo

SANACIJA FASADE, OBJEKAT KOLEKTIVNOG STANOVANJA "LORIS", Sarajevo

OBJEKAT KOLEKTIVNOG STANOVANJA, Radnička, Sarajevo

STAMBENI OBJEKTI BLOK A I BLOK B, gradilište Jablaničko